LEGEZKO OHARRA

1. Identifikazio-datuak

Zu zaude recursosfp.redalimentaccion.org VSF-titulartasuna web-orriak Elikadura-Justizia Osoa eta HEGOA bisitatuz.

Veterinarios sin Fronteras
C/ Floridablanca, 66-72 – Bartzelona (08015) – 93 423 70 31
CIF-a. G 58429077
 

2. Erabiltzailearen Onarpena

Legezko Ohar honek sarbidea eta recursosfp.redalimentaccion.org web-orriaren erabilera doitzen ditu (hemendik aurrera “Weba”) VSF-ak Internet-erabiltzaileen eskura jartzen duela. Erabiltzaileagatik ulertzen da sartzen den, nabigatzen duen, darabilen edo zerbitzuetan|komunetan eta Webaren jardueretan parte hartzen duen pertsona.

Sarbidea eta Webetiko erabiltzaile baten nabigazioak onarpena ekartzen du oraingo|presente Legezko Oharraren erreserbarik gabe.

VSF-ek web-orrian zehar eskain ditzake Erabiltzailea zeini buruz kasu zehatz bakoitzean informatuko duten berezko baldintza partikular batzuen mendean jarrita egon ahal izango diren zerbitzuak|komunak.

3. Webaren Erabilera

3.1. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Weba, edukiak eta Legearen, oraingo|presente Legezko Oharraren, ohitura onen eta ordena publikoaren arabera zerbitzuak|komunak erabiltzeko. Erabiltzailea Weba edo haren bidez egiten|uzten diren zerbitzu|komun amaierekin|helburuekin edo legez kontrako efektuekin edo oraingo|presente Legezko Oharraren edukiaren aurkakoak ez erabiltzera modu bereko behartzen da, kaltegarriak interesetako edo eskuineko hirugarren, edo nolanahi ere kaltetu ahal dezala, gauzaeztandu edo Weba edo bere zerbitzuak|komunak hondatu edo beste Erabiltzaile batzuengatiko Webaren gozamen arrunta galarazi.

3.2. Erabiltzaileak espresuki konpromisoa hartzen du ez hondatzeko, aldatzeko, gauzaeztantzeko edo, edozein nolanahi ere, datuak, programak edo dokumentu elektronikoak eta Webean aurkitzen dituzten gainerakoak kaltetzeko.

3.3. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du beste erabiltzailerentzako sarbidea zeinetan zehar VSF-ak zerbitzua|komuna egiten duen baliabide|errekurtso informatikoen kontsumo masiboaren bitartez sarbidearen zerbitzura ez oztopatzeko, baita ere kaltetzen dituzten, eteten dituzten edo akatsak aipaturiko sistemetan edo zerbitzuetan|komunetan sortzen dituzten akzioak|eraginak egiteko.

3.4. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du programarik, birusik, makrorik, appletik, ActiveX kontrolik edo beste edozein gailu logikorik ez sartzeko edo sekuentziatzen du eragiten duten edo edozein asaldura|aldaketa-mota VSF-etako sistema informatikoetan eragitearekin sentiberak|suszeptibilitatedunak izan daitezen izaeretako|karaktereetako edo hirugarren.

3.5. Ulertzen da sarbideak edo erabiltzailearen aldetik Webaren erabilerak onarpena nahasten duela VSF-ak sarbidearen unean argitaratuta duen Legezko Oharreko honengatik, zein libre erabiltzaileentzat beti egongo diren.

3.6. Erabiltzaileak edukietako eta zerbitzuetako|komunetako erabilera egokia egiteko konpromisoa hartzen du (bezala adibidez iruzkinak, iritziko edo irakurlearengana|irakurgailuarengana irekitako orrialdeetako foroak) VSF-ak eskaintzen duela Web bere egoitzan eta legez kontrako edo fede onaren aurkako jardueretan erortzeko haiei lana ez ematera eta legezko ordenamendura; edukiak edo giza eskubideen kontrako izaera|karaktere arrazista, xenofobo, pornografiko-ilegal, terrorismoaren apologiako edo erasotzaileko propaganda hedatzea.

4. Weberako eta Pasahitzetarako Sarbidea

4.1. Erabiltzaileen aldetik Weberako sarbideak doako izaera|karaktere librea du.

4.2. Beharrezkoa denean erabiltzailea erregistratzea edo zerbitzuetako|komunetako bat, bilketa eta erabiltzaileen datu pertsonalen tratamendua lortu ahal izateko datu pertsonalak ematea aplikazioa izango da Legezko Ohar honen 9 atalean jarritakoa, baita ere Erregistro-Baldintzetan jarritakoa.

4.3. Bere gurasoen baimena, tutoreak edo ordezkari zintzoak, kontuan hartuko duten zeinen, geratzen da, behar bezala eta baino lehenago lortu behar izanez, produktuetako edo adingabeen aldetik Webean zeharreko zerbitzuetako|komunetako kontratazioa debekatuta adingabeak burutzen duten egintzetako|ekitaldietako arduradun bezala bere kontu.

4.4. Webeko zerbitzuaren|komunaren erabilerarako, erabiltzaileak bere erregistroari ekin behar izango balio, hau arduratsua|arduraduna izango da legezko informazio egiatia ematea. Erregistroaren ondorio bezala, pasahitz bateko erabiltzailea dohatuko badute, honek konpromisoa hartzen du erabilera arduratsua egiteko eta zerbitzu|komun hauek lortzeko pasahitza sekretuan mantentzeko. Erabiltzaileak dira zaintze egokiko eta edozein identifikatzaileren konfidentzialtasuneko arduradunak eta/edo VSF-ak hornitzen duen pasahitzak eta bere erabilera amore ez emateko konpromisoa hartzen dute hirugarren, ekaitza edo, besteren pertsonentzako bere sarbidea ezta ere ez baimentzeko, permanentea. Erabiltzailearen erantzukizuna zerbitzuen|komunen erabilera izango da edozein hirugarren legez kontrakoa halako efektura pasahitz bat erabilera ez arduratsuaren ondorioz erabil dezan edo erabiltzaileagatiko beraren galerako.

4.5. Erabiltzailea dago identifikatzaileen bidegabe erabiltzea baimentzen duen edozein gertaera VSF-etarako berehalako eran jakinaraztera betebeharpekoa eta/edo pasahitzak, lapurreta, galtzea, edo ez baimendutako beretarako sarbidea bezala halakoak, bere berehalako indargabetzeari ekiteko. Halako gertaera bitartean komunika ez dadin, VSF-a geratuko da identifikatzaileen bidegabe erabiltzetik ondorioztatu ahal izan zen edozein erantzukizunetatik eta/edo pasahitzetatik salbuetsita hirugarren ez baimenduta.

5. Legezko Oharraren baldintzen aldaketa

VSF-ek oraingo|presente Legezko Oharra aldatzeko eskubidea gordetzen du espresuki. Erabiltzaileak aitortzen du eta onartzen du Weba eta oraingo|presente Legezko Oharra ikuskatzea bere erantzukizuna dela.

6. Berme-muga eta erantzukizunak

6.1. VSF-ek konpromisoa hartzen du edozein akats Webean agertu ahal izan ziren edukietan saihesteko bere ahaleginik onenak egiteko. Nolanahi ere, VSF-a egongo da Webean, baldin eta ez bazaizkio egozgarriak, agertu ahal izan ziren edukietan balizko akatsetatik ondorioztatutako edozein erantzukizunetatik salbuetsita.

6.2. VSF-ak ez du bermatzen Weba eta zerbitzaria birusik gabeko egon daitezenik eta ez du egiten min|kalte posibleetako edo interferentzietatik, omisioetatik, etenetatik ondoriozta daitezkeen kalteetako, birus informatikoetako, arduraduna matxura telefonikoak edo sistema elektroniko honen funtzionamendu eraginkorrean deskonexioak, VSF-arekin zerikusirik gabeko kausek berekin ekarrita ko, atzerapenetako edo blokeoetakoak sistema honen erabileran elektronikoa lerro|bide|linea telefonikoetako edo Internet-sisteman edo beste sistema elektroniko batzuetan gainkargetako, baita ere ere hirugarren pertsonek VSF-aren kontroletik kanpo legez kontrako tartean sartzeen bitartez eragin ditzaketen minetako|kalteetako hutsek eraginda.

7. Jabetza Intelektuala eta Industrialaria. Eskubide guztiak erreserbatuta.

7.1. Jabetza Industrial-eskubide guztiak eta recursosfp.redalimentaccion.org Webaren eta bere edukien (testu, bideo, irudi, audioen, soinuen, diseinu, sormen, software) Intelektuala Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/, lizentzia baten azpian baimendutako estan-ak, edo asi-a esan dadinik egotekotan bat, hirugarren pertsonei, bere edukietako.

8. Loturak|Estekak|Ezkontzak hirugarren

8.1. Webean loturak|estekak|ezkontzak jar zitezela suposizioan edo beste Internet-leku batzuetaranzko hiperesteketan, VSF-ek ez du jardungo|egingo leku hauen gaineko kontroleko inongo tipotan eta edukietan. VSF-ek ez du erantzukizunik inola ere onartuko Web besteren lekuko kidea den loturaren|estekaren|ezkontzaren bateko edukiengatik, ez erabilgarritasun teknikoak, kalitateak, fidagarritasunak, doitasunak, zabaltasunak, egiatasunak, bermatuko ditu baliotasuna eta edozein materialetako edo buruan hiperesteketako edo beste Internet-leku batzuetako edukitako informazioko konstituzionaltasuna.

8.2. Lotura|Esteka|Ezkontza hauek bakarrik ematen dira beste informazio-iturri batzuen existentziaren gaineko Erabiltzailea gai zehatzari buruz informatzeko, eta loturaren|estekaren|ezkontzaren sartzeak ez du ekartzen VSF-aren aldetik lotutako web-orriaren onespena

8.3. VS-ek bere edukiei buruzko aipamenak baino ez, hauek baldin eta begirunetsua bada kontuan hartzen duten, indarreko legeria betetzen duen eta inola ere erreproduzitzen ez duten tratamenduarekin, Web bidezko baimena gabeko, VSF-edukia, beste egoitza batzuetan baimentzen ditu.

9. Datu-babesa Pertsonalak

9.1. VSF-ak beharrezko neurri tekniko eta antolatzaileak hartzen ditu izaera|karaktere pertsonaleko datuen babesa bermatzeko eta bere asaldura|aldaketa, galera, tratamendua eta/edo, teknikaren egoera|estatua, biltegiratutako datuen natura eta erakutsita dauden arriskuak kontuan hartuta, ez baimendutako sarbidea saihesteko hura guztia, Izaera|Karaktere Pertsonaleko Datu-Babeseko Espainiako legeriak ezarritakoaren arabera.

9.2. Erabiltzaileak izaera|karaktere pertsonaleko bere datuak igorri ahal izango dizkio VSF-ari halako efektura Webean agertzen diren formulario desberdinetan zehar. Aipaturiko formularioak lege-testu bat batzen dira datu-babes kontuetan pertsonalak ematen duela 15/1999 Lege Organikoan ezarritako eskaeretara, abenduaren 13ko, Izaera|Karaktere Pertsonaleko Datu-Babeseko, eta abenduaren 21eko bere Garapen Araudian, 1720/2007 Errege-Dekretuak onartuta, betetzea.

9.3. Erregutzen dugu irakur dezan arretatsuki lege-testuak izaera|karaktere pertsonaleko bere datuak eman|erraztu baino lehen.

10. Legea eta eskumena

VSF-aren eta erabiltzailearen artean interpretazioari, betetzeari eta oraingo|presente Legezko Oharraren baliotasunari buruzko sortzen diren kontu guztiak bere klausulengatik zuzenduko dira eta, haietan Auzitegietako eskumenerako parteak|lekuak eta VSF-bizilekuko|helbideko Auzitegiak espresuki menderatuz, Espainiako legeriaren arabera, aurrez ikusita egongo ez denean.